Robòtica


Monitor: Ingenium Creatiu
Dia i durada: Dijous de 16.30 a 18.00
Destinat: de 3r a 6è

Mètode holítsic, integrador i constructivista Des del descobriment i l'experimentació, les activitats poden ser viscudes com un joc. Potenciant la creació, l'experimentació, la manipulació i el descobriment, pensem amb les mans i generem aprenentatges significatius.
Aprenentatge interdisciplinari La resolució d'un problema de programació i robòtica implica continguts de les àrees de matemàtica, art, socials: com la programació, el disseny, la gestió i organització,  el treball en equip.
Design thinking Desenvolupar processos innovadors centrats en els alumnes, observant els reptes, detectant les necessitats, i realitzant prototips en el procés del disseny desenvolupem la creativitat, l'empatia, generem idees pel projecte, constituïm prototips i interactuem amb els compansy.

Objectius Generals:
- Desenvolupar projectes creatius de disseny i programació.
- Fomentar el treball en equip
- Incrementar el coneixement de la programació, la robòtica i les tècniques i processos creatius.

Objectius específics:
- Dissenyar i programar utilitzant diferents programaris, com scratch i mblock.
- Realitzar projectes de prototipats
- Aprendre a programar amb diferents programaris
- Experimentar amb les tècniques creatives i la tecnologia.
- Promoure la curiositat i les habilitats creatives i innovadores
- Promoure l'aprenentatge de disseny de prototipats
- Realitzar una exposició i presentació final de treballs dels alumnes