Patinatge

Monitora: CPA
Dia i durada: Dilluns de 16.30h. a 18.00h.
Destinat: de P3 a 6è


Introduir els infants en el món del patinatge artístic, donant prioritat als aspectes formatius i esportius. Fomentar l’esforç del treball tant a nivell individual com col·lectiu, educar i contribuir en el desenvolupament físic, social i moral del nen/a.
Convivència, relació, responsabilitat, respecte, esportivitat i superació...