Anglès

Monitora: Elna
Dia i durada: dimarts de 16.30 a 17.30h.
Destinat: P3
Dia i durada: dilluns de 16.30 a 17.30h.
Destinat: P4 i P5

En el primer trimestre  treballar el concepte de la família, accions, Halloween i Nadal.
En el segon trimestre  treballar el concepte de  colors, objectes, actuació.
En el tercer trimestre  treballar el concepte de  l’actuació.
COM S’ASSOLIRAN: En els tres trimestres els objectius s’assoliran amb jocs que tractin del tema, fent l’ús de la música, mirant imatges / vídeos.